Referenser

June 21, 2016
 • Samarbetade med Bo-Consult och har där monterat ca 160 Thermiapumpar.
 • Byte olja mot bergvärme Hedbergs Mekaniska, Skattkärr. 2600 m borrning och två st Thermia Robust 42 kw. 500 plus 200 liter varmvattenberedare. Det tillsammans med nytt vattenfilter, Nya vattenledningar inne och ute i mark, nya personalutrymmen med nya avlopp och golvvärme samt frikyla gjordes 2011. Besparing i energi ca 40 kubik olja per år.
 • Nybygge Lumine Led AB , Örsholmen Karlstad, en st Thermia Robust 42 kw och 450 m borrning. Ackumulatortank, elpanna samt matarledningar golvvärme.
 • Bostadshus i Kristinehamn med 8 lägenheter på sammanlagt ca 500 kvm, Thermia Optimum Duo G3 17 kw med 500 liter varmvattenberedare och 400 m borrhål.
 • Konvertering villa 250 kvm med 22 radiatorer och en Thermia Optimum G3 13 kw Skattkärr.
 • Ny uppvärmning Nordmek, Forshaga, Numera Richochet Expo, Thermia Diplomat 12 kw med nya radiatorer och nytt badrum 200 m borrhål.
 • Komplett installation i Teknikhus för Geovärme till nya konstgräsplanen Skattkärr. 40000 m 25mm rör som sammankopplats till 2000 m borrhål med plastsvets teknik via 160 mm rör. Cirkulationspump på 10hp och med kapacitet på 32kubikmeter vatten per timme. Sammanlagd uppvärmd yta ca 7700 kvadratmeter
 • Konvertering av villa med direktverkande el till 13 radiatorer och en bergvärmepump Thermia Diplomat TWS 6, Ebba Dohnas väg.
 • Ombyggnad 2800 liters acktank till soltank med variabel laddning samt montering solfångare med 144 st vacumrör. Besparing ca 6000-8000kwh per år.
 • Montering ett antal poolvärmare med värmepumpar, acktankar samt elpatroner.
 • Vatten till nya mjölkrobotar, ligghall samt foderstall ungdjur Ölme.
 • Konvertering av villa i Molkom från enbart vedspis och ett par elradiatorer till sex st vattenradiatorer och golvvärme samt en bergvärmepump Thermia villa 75. I detta arbete ingick även vatten och avlopp i badrum och kök.
 • Bergvärmepumpinstallationer Thermia Diplomat TWS 6 i utbyte mot oljepanna i Skattkärr och Forshaga där pumpen i Forshaga skulle monteras med en solfångaranläggning med ackumulatortank och golvvärme. Konvektorer monterades på båda ställena.
 • Bilverkstad Östra Fågelvik, djupborrad brunn med sänkpump, vatten- och värmesystem, ackumulatortank oljepanna, golvvärme, aerotemper, tryckluftledningar, kök, badrum, bergvärmepump IVT, oljeledningar, mm.
 • Östra Fågelvik, installation av vedpanna 35 kw samt två ackumulatortankar på vardera 500 l samt laddomat 21 och shunt.
 • Deje, ackumulatortank 750 liter med laddomat 21, shunt, tryckkärl, rökgasgivare och varmvattenberedare kopplad till en kökspanna.
 • Skattkärr, komplett utbyte av varm- och kallvatten installationen hos Caland Betonghåltagning AB. Två toaletter, ett kök, två duschar samt varmvattencirkulation till detta inklusive isolering.
 • Utöver detta har vi i samarbete med Ulvsby Rör AB konverterat fyra hus till vattenburet system och installerat berg- och fjärrvärme till dessa.
 • Vårt Hus Skattkärr, byte blandare i kök samt byte av termostat och handfat. Service av golvvärmesystem byte handfat, wc, årliga service bergvärme och värmesystem.

Utöver dessa jobb finns ett antal större och mindre arbeten som vi gärna lämnar som referens om så önskas.