Jobb

June 22, 2016

IMG_3737IMG_3748
Thermia Inverter 6-17kW monterad i våra lokaler. Megawatträknare är installerade för att kunna kontrollera hur
effektiv anläggningen är.
Solvärme, Solel, Ackumulatortank, Frikyla, Återladdning borrhål både via frikyla och solfångare.
Från Ackumulatortanken utgår kulvert till två andra byggnader och bivalentshunt utnyttjar värmen i tanken på
på ett optimalt sätt.
IMG_3740IMG_3738

Vidare förvärms varmvattnet i slingor i tanken innan värmepumpen vid behov toppvärmer
vattnet som skydd för legionella. Systemet har även varmvattencirkulation. De flesta cirkulationpumparna
är av lågenergityp. Respektive lokal styr sin tyemperatur via Esbe trådlösa shuntstyrning för exaktare värme.
IMG_3739

Trimventiler styr flöden i de olika kretsarna för optimala driftförhållanden.

 

 

 

IMG_3744IMG_3745

96 st vacuumrör värmer ackumulatortanken och därmed sänker värme och varmvattenkostnaden.

40st solelpaneler alstrar ca 9500kwh per år.